Dr n. med. Ryszard Maranda - Specjalista Urolog

Gabinety urologiczne w Tuszynie i Łodzi

Centrum Urologii Maranda sp.j.

Tuszyn ul. Polna 16/20
(Na terenie Kliniki Inventiva - Tuszyn
telefon kontaktowy: 665 303 630
wtorek, środa i piątek: 15.30 - 19.00

Gabinet Urologiczny

Łódź ul. Brzechwy 7 A
(I piętro) na terenie Remed –Rehabilitacja sp. z.o.o
telefon kontaktowy: 665 303 630
poniedziałek, czwartek: 15.30 - 19.00

Konsultacje po uprzednim ustaleniu terminu wizyty
pod numerem tel. 665 303 630
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 18.00

Urostomia - przetoka moczowo-skórna - poradnik - Wstęp

Email Drukuj

Spis treści

I. Wstęp

Słowo ,,stoma" pochodzi z języka greckiego i oznacza usta lub otwarcie. W znaczeniu chirurgicznym, chodzi o operacyjne wytworzenie ujścia jelita lub dróg moczowych na powłokach brzusznych.

Urostomia oznacza, że mamy do czynienia z przetoką moczowo-skórną, czyli celowo wykonanym połączeniem układu moczowego ze skórą.

Celem, jaki chcemy uzyskać wytwarzając urostomię, jest zapewnienie swobodnego odpływu moczu z dróg moczowych.

Wskazaniem do wytworzenia urostomii czasowej lub definitywnej jest zwykle:

  • utrudnienie odpływu moczu z nerki, spowodowane kamicą nerkową lub moczowodową,
  • nowotwory złośliwe narządów miednicy mniejszej (najczęściej pęcherza, niekiedy stercza lub dróg rodnych),
  • niektóre postacie dysfunkcji neurogennej pęcherza moczowego,
  • wady wrodzone pęcherza i dróg moczowych,
  • urazy wypadkowe,
  • powikłania pooperacyjne,
  • gruźlica układu moczowego,
  • zmiany popromienne (przetoki pęcherzowo-pochwowe, popromienne zwężenia moczowodów, marskość popromienna pęcherza moczowego)

Rodzaj zabiegu operacyjnego, wykonywanego w takim przypadku jest ściśle związany z zasadniczą chorobą, stopniem uszkodzenia górnych dróg moczowych, stopniem upośledzenia czynności nerek oraz zaawansowaniem procesu nowotworowego.

Istotne znaczenie dla wyboru rodzaju odprowadzenia moczu ma wiek pacjenta, stan psychiczny, jego sprawność fizyczna (chodzi np. o możliwość samocewnikowania szczelnych zbiorników u chorych z urazami kręgosłupa i rdzenia kręgowego uniemożliwiającymi sprawne posługiwanie się kończynami górnymi) oraz fakt, czy pacjent był poddany wcześniej leczeniu energią promienistą.

Odprowadzenie moczu z pominięciem cewki moczowej może być czasowe lub definitywne

O czasowym odprowadzeniu moczu mówimy, gdy planujemy krótkoterminowe ułatwienie spływu moczu z górnych lub dolnych dróg moczowych.

Pod pojęciem definitywnego odprowadzenia moczu rozumiemy trwałe odprowadzenie moczu z ominięciem cewki moczowej.