Dr n. med. Ryszard Maranda - Specjalista Urolog

Gabinety urologiczne w Tuszynie i Łodzi

Centrum Urologii Maranda sp.j.

Tuszyn ul. Polna 16/20
(Na terenie Kliniki Inventiva - Tuszyn
telefon kontaktowy: 665 303 630
wtorek, środa i piątek: 15.30 - 19.00

Gabinet Urologiczny

Łódź ul. Brzechwy 7 A
(I piętro) na terenie Remed –Rehabilitacja sp. z.o.o
telefon kontaktowy: 665 303 630
poniedziałek, czwartek: 15.30 - 19.00

Konsultacje po uprzednim ustaleniu terminu wizyty
pod numerem tel. 665 303 630
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 18.00

Urostomia - przetoka moczowo-skórna - poradnik - Transverse colon conduit

Email Drukuj

Spis treści

IX. Transverse colon conduit

Ponadpęcherzowe odprowadzenie moczu przy użyciu odcinka poprzecznicy.

Po latach szerokiego wykorzystania wstawki z jelita cienkiego między moczowodami, a skórą w celu nadpęcherzowego odprowadzenia moczu, wielu autorów zwróciło uwagę na zalety, jakie może dać wykorzystanie jelita grubego jako wstawki. Uważa się, że największą zaletą jest wykorzystanie nienapromienianego jelita oraz możliwość ,,wysokiego" wszczepienia moczowodów lub wykonania zespolenia miedniczkowo-jelitowego. Takie postępowanie powinno zabezpieczyć chorych przed powikłaniami, jak przetoka jelitowa, zwężenie połączenia moczowodowo-jelitowego, zaciek moczowy, zapalenie otrzewnej i inne.

Wytworzenie wstawki z poprzecznicy jest bezpiecznym sposobem odprowadzenia moczu, zwłaszcza u chorych po rozległych uszkodzeniach narządów miednicy mniejszej po napromienianiu. Jednakże w wyjątkowych sytuacjach rezygnujemy z wykorzystania tego fragmentu jelita, a zdarza się to przy bardzo otłuszczonej i krótkiej krezce poprzecznicy i trudnościach w zlokalizowaniu naczyń. W takich przypadkach wykonujemy wstawkę z jelita krętego z wszczepieniem moczowodów w górnym piętrze jamy brzusznej (operacja Wallace II).

Zwykle w dniu poprzedzającym operację zaznaczamy miejsce na skórze powłok brzusznych chorego w pozycji leżącej, siedzącej i w pochyleniu na boki. Takie postępowanie ma na celu wybór właściwego miejsca dla dobrego przyklejenia płytki z zestawu stomijnego. Sam zabieg wymaga przygotowania przewodu pokarmowego pacjenta dietą bezresztkową, antybiotykoterapią, a w dniu poprzedzającym operację przeczyszczeniem, do którego stosujemy preparaty wywołujące biegunki.

Po zabiegu przez okres ok. 2 - 3 tygodni utrzymywane są, wyprowadzone przez przetokę na skórę, cewniczki moczowodowe, a sama przetoka moczowodowo-poprzeczniczo-skórna jest zaopatrzona zestawem stomijnym, podobnie jak po operacji Brickera.

W skład takiego zestawu wchodzą zwykle płytki samoprzylepne, naklejane bezpośrednio na skórę (fizelinowe lub stomahesive), worki z kranikiem do odprowadzenia moczu, mocowane na płytce oraz pasek dodatkowo dociskający płytkę i worek do skóry. Płytki, o ile nie ulegną wcześniejszemu odklejeniu, zaleca się wymieniać, co około 6-7 dni. Skórę przed przyklejeniem płytki należy umyć wodą z mydłem i dokładnie osuszyć. Włosy rosnące w miejscu przyklejenia płytek powinno się okresowo golić.