Dr n. med. Ryszard Maranda - Specjalista Urolog

Gabinety urologiczne w Tuszynie i Łodzi

Centrum Urologii Maranda sp.j.

Tuszyn ul. Polna 16/20
(Na terenie Kliniki Inventiva - Tuszyn
telefon kontaktowy: 665 303 630
wtorek, środa i piątek: 15.30 - 19.00

Gabinet Urologiczny

Łódź ul. Brzechwy 7 A
(I piętro) na terenie Remed –Rehabilitacja sp. z.o.o
telefon kontaktowy: 665 303 630
poniedziałek, czwartek: 15.30 - 19.00

Konsultacje po uprzednim ustaleniu terminu wizyty
pod numerem tel. 665 303 630
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 18.00

Urostomia - przetoka moczowo-skórna - poradnik - Nephrostomia

Email Drukuj

Spis treści

VI. Nephrostomia

Jest to przetoka nerkowo-skórna wytworzona poprzez nakłucie nerki przez powłoki skórne lub na drodze operacyjnej.

Zabieg wykonuje się zwykle nakłuwając nerkę przygotowanym fabrycznie zestawem nephrostomijnym. Korzystając z ultrasonografu, można precyzyjnie prześledzić tor wkłucia igły do poszerzonego układu kielichowego nerki, a następnie wprowadzić przez wkłutą igłę prowadnik naczyniowy i po rozszerzeniu kanału umieścić cewniczek w nerce w celu swobodnego odpływu z niej moczu z ominięciem przeszkody. Nakłucie takie wykonuje się najczęściej w nasiękowym znieczuleniu miejscowym.

Operacyjne wytworzenie nephrostomii polega na wprowadzeniu przez przeciwległe kielichy drenu z wyciętymi otworami, przez który w obu kierunkach wypływa mocz. Do tego celu służy między innymi gotowy zestaw nephrostomijny - dren ,,Tuszynek", którego konstrukcję opracował profesor L.J. Mazurek. Jest to nephrostomia okrężna. Jeżeli w nerce pozostawiony jest jeden cewnik - jest to nephrostomia prosta.

Nephrostomia wytwarzana jest najczęściej z powodu zablokowania odpływu moczu z nerki lub moczowodu.

Przyczyną takiej blokady są zwykle:

  • kamień tkwiący w miedniczce lub moczowodzie,
  • zwężenie pozapalne moczowodu,
  • zwężenia gruźlicze moczowodu,
  • urazy wypadkowe dróg moczowych,
  • uszkodzenia śródoperacyjne dróg moczowych (np. śródoperacyjne podwiązanie moczowodu),
  • guz moczowodu, guz pęcherza lub guz innych narządów naciekający moczowód,
  • zwężenia moczowodów po napromienianiu narządów miednicy mniejszej.

Wytworzenie czasowe nephrostomii ma również miejsce podczas zabiegu PCNL, czyli usunięcia złogów z nerki na drodze przezskórnego jej nakłucia i kruszenia kamieni przy pomocy fali uderzeniowej. Zabiegi takie wiążą się z koniecznością pozostawienia drenu w nerce, umożliwiającego swobodny odpływ moczu przez kilka dni.

Po wytworzeniu przetoki nerkowej, w celu jej długotrwałego utrzymania, na pacjencie spoczywa obowiązek dbania o należytą jej pielęgnację. Długi dren z tworzywa sztucznego, do którego obecności pacjent nie jest przyzwyczajony, może łatwo zostać wyrwany, co wiąże się z perspektywą ponownego zabiegu.

Wymiany nephrostomii dokonuje lekarz, co ok. 4-6 tygodni. Długotrwałe utrzymywanie cewniczka w nerce bez jego wymiany, sprzyja wnikaniu bakterii do nerki oraz inkrustacji złogów fosforanowych na cewniczku.

Pacjent powinien okresowo obserwować odpływ moczu z przetoki do worka, a w przypadku braku spływu prosić o interwencję lekarza. Wymiana nephrostomii oraz płukanie drenu tkwiącego w nerce przez samego pacjenta są niewskazane, ponieważ mogą prowadzić do uszkodzenia miąższu nerkowego lub ułatwić przenikanie infekcji z zewnątrz.