Dr n. med. Ryszard Maranda - Specjalista Urolog

Gabinety urologiczne w Tuszynie i Łodzi

Centrum Urologii Maranda sp.j.

95-080 Tuszyn ul. Parkowa 2
Wejście od ul. Łowickiej
na terenieTuszyńskiego Centrum Medycznego Ucińscy sp.j.
telefon kontaktowy: 665 303 630
wtorek, środa i piątek: 15.30 - 19.00

Gabinet Urologiczny

Łódź ul. Brzechwy 7 A
(I piętro) na terenie Remed –Rehabilitacja sp. z.o.o
telefon kontaktowy: 665 303 630
poniedziałek, czwartek: 15.30 - 19.00

Konsultacje po uprzednim ustaleniu terminu wizyty
pod numerem tel. 665 303 630
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 18.00

Gruźlica układu moczowego

Email Drukuj

Spis treści

Patogeneza gruźlicy

Gruźlica jest chorobą zakaźną, wywoływaną u ludzi przez prątki gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis), rzadziej czynnikiem chorobotwórczym jest prątek bydlęcy (Mycobacterium bovis). Najczęstszą drogą zakażenia jest narząd oddechowy (krtań, tchawica, oskrzela, tkanka płucna). Przy tym rodzaju zakażenia, prątki gruźlicy dostają się do organizmu drogą wziewną podczas wdychania powietrza z zawartością prątków w drobnych kropelkach plwociny, śluzu, czy śliny, które wydalane są podczas kaszlu, kichania śmiechu, mówienia przez prątkujacego człowieka, chorego na gruźlicę płuc lub dróg oddechowych. Jest to tzw. zakażenie kropelkowe.

Kolejnym typem zakażenia, jest zakażenie pokarmowe, w którym prątki przedostają się do ustroju drogą przewodu pokarmowego wskutek spożywania mleka lub jego przetworów, pochodzących od krów chorych na gruźlicę. Zakażenie tzw. kontaktowe ma mniejsze znaczenie.
Po wniknięciu prątka gruźlicy do organizmu człowieka, niezależnie od dróg wniknięcia istnieją różne możliwości tworzenia się zespołu pierwotnego bądź zmiany pierwotnej w poszczególnych narządach:

  1. Zespół pierwotny powstaje w miejscu wniknięcia prątka i najczęściej tworzy się w płucach, rzadziej w przewodzie pokarmowym, wywołując swoiste zmiany w okolicznych węzłach chłonnych wnękowych lub krezkowych.
  2. Po wniknięciu prątek nie wywołuje zmiany pierwotnej w miejscu wkroczenia, lecz zostaje przeniesiony do okolicznych węzłów chłonnych i tu wytwarza ognisko pierwotne.
  3. Niezależnie od drogi przedostania się prątka do organizmu człowieka, oprócz tworzenia się zmian węzłowych, w następstwie bakteriemii pierwotnej lub wtórnych, mogą powstać ogniska pierwotne w odległych narządach. Tą drogą dochodzi do zakażenia nerek, stercza, jąder w narządach moczowo-płciowych, a także powstają krwiopochodne rozsiewy w płucach, układzie kostno-stawowym i innych narządach.

Rozwój gruźlicy narządowej zależy od sił odpornościowych organizmu oraz liczby i zjadliwości prątków. Jeżeli siły odpornościowe organizmu są duże, a liczba i zjadliwość prątków mała, to proces chorobowy może się ograniczyć do zmian pierwotnych, z czasem prowadząc do samowyleczenia. Odwrotnie, przy osłabieniu odporności i dużej liczbie zjadliwych prątków, proces chorobowy rozwija się dalej, prowadząc do klinicznych objawów gruźlicy poszczególnych narządów.

O mnie Gruźlica układu moczowego