Dr n. med. Ryszard Maranda - Specjalista Urolog

Gabinety urologiczne w Tuszynie i Łodzi

Centrum Urologii Maranda sp.j.

Tuszyn ul. Polna 16/20
(Na terenie Kliniki Inventiva - Tuszyn
telefon kontaktowy: 665 303 630
wtorek, środa i piątek: 15.30 - 19.00

Gabinet Urologiczny

Łódź ul. Brzechwy 7 A
(I piętro) na terenie Remed –Rehabilitacja sp. z.o.o
telefon kontaktowy: 665 303 630
poniedziałek, czwartek: 15.30 - 19.00

Konsultacje po uprzednim ustaleniu terminu wizyty
pod numerem tel. 665 303 630
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 18.00

Endometrioza układu moczowego - Leczenie

Email Drukuj

Spis treści

 

Leczenie

Nie opracowano jak dotąd, skutecznej i zadowalającej formy terapii, która pozwoliłaby na pełne wyleczenie z endometriozy lub na skuteczne zapobieżenie jej nawrotom.  U chorych bez objawów, dopuszczalne jest postępowanie wyczekujące. W objawowej endometriozie zewnętrznej, leczenie jest uzależnione od rozległości choroby, czasu jej trwania, wieku pacjentki, nasilenia dolegliwości.

Zwykle stosujemy leczenie hormonalne, uzupełniając je niekiedy chirurgicznym. Często obie te metody stosuje się łącznie, zwykle jednak leczenie operacyjne powinno być poprzedzone kuracją hormonalną.

Pomimo, że endometrioza jest procesem chorobowym o charakterze niezłośliwym, w skrajnych przypadkach może prowadzić do pewnego rodzaju inwalidztwa. W przypadkach długotrwałego utrzymywania się nie leczonej endometriozy zewnętrznej, rozległych nacieków endometrialnych lub wystąpienia powikłań po leczeniu, mogą istnieć wskazania do wykonania rozległych zabiegów operacyjnych. Zwykle w naciekającej pęcherz endometriozie, wykonujemy częściową resekcję pęcherza.

Niekiedy jednak, po znacznym jego wycięciu, należy wykonać zabiegi rekonstrukcyjne dróg moczowych z wykorzystaniem pętli jelita cienkiego. Najczęstszym postępowaniem zabiegowym w endometriozie zewnętrznej dotyczącej części zewnętrznej pęcherza, obejmującej błonę surowiczą pęcherza lub załamek pęcherzowy otrzewnej, jest koagulacja zmian wykonywana w trakcie laparoskopii lub laparotomii. W czasie takiego zabiegu można również uzyskać zmniejszenie objawów  bólowych  poprzez przerwanie  dróg neuronalnych oraz zlikwidować zrosty pooperacyjne, przywracając  prawidłowe warunki  anatomiczne. Laparoskopia ma jednak ograniczoną skuteczność - u ponad 50 procent operowanych kobiet obserwuje się ponowny rozwój ognisk endometriozy.

Endometrioza moczowodu, z objawami wodonercza, może być wskazaniem do wykonania przezskornej przetoki nerkowej. Operacyjny zabieg naprawczy, będzie uzależniony od miejsca rodzaju i rozległości nacieku.

Najczęstszym postępowaniem jest laparoskopowe lub operacyjne usunięcie zmienionego fragmentu moczowodu i zespolenie ,,end to end”. Wykonywana jest niekiedy waporyzacja zmian światłem laserowym. Można wykonać neoimplantację moczowodu do pęcherza, po częściowej jego resekcji metodą Boariego-Psoas Hitch, lub wytworzyć tzw. ,,moczowód jelitowy”, zastępując dowolny jego odcinek, wyizolowanym fragmentem jelita. Według statystyk jednak aż u 25-50% chorych, wykonuje się jednak nefrektomię, głównie z powodu zbyt późnego rozpoznania choroby doprowadzającej do uszkodzenia miąższu nerkowego lub nieprawidłowego rozpoznania guza nowotworowego. Leczenie chirurgiczne w większości przypadków, powinno być połączone z histerektomią i obustronną owariektomią.

Rodzaj leczenia hormonalnego uzależniony jest od wieku, rozległości zmian i objawów klinicznych. Leczenie przeciwbólowe i podawanie analogu LHRH stosujemy przez co najmniej 3 miesiące, a Danazolu, przez 6 miesięcy przed planowanym leczeniem operacyjnym. Zwykle stosujemy Danazol w dawce 600 mg dziennie przez 2-3 pierwsze miesiące, następnie 400 mg, zmniejszając dawkę do 200 mg w ostatnim miesiącu.

Danazol jest steroidem o słabym działaniu androgennym, hamujący syntezę i wydzielanie endogennych gonadotropin przysadkowych. Lek ten, będący syntetyczną pochodną 17-ethinyl testosteronu, powoduje zmniejszenie stężenia LH i FSH, co prowadzi to do zahamowania owulacji. Leki z tej grupy wywołują jednak skutki uboczne (np. trądzik, hirsutyzm, zmianę głosu, uderzenia gorąca i zwiększenie masy ciała) i dlatego mogą być stosowane tylko przez krótki czas.

Stosowane analogi gonadoliberyny, wykazują  mniejsze objawy uboczne, doprowadzając, przez częściowe zmniejszanie regulacji receptorów gonadoliberyny, do spadku stężenia LH i FSH. W wyniku braku jajeczkowania powstaje stan hipoestrogenno-hipogestagenny, który porównuje się z okresem przekwitania lub z farmakologicznym wytrzebieniem. Taki stan warunkuje zanik ognisk endometriozy.

Nasze sugestie i spostrzeżenia:

  1. Leczenie endomertiozy zewnętrznej przy pomocy przeprowadzonej w trakcie laparoskopii - koagulacji zmian, a następnie leczenia hormonalnego, przynosi na ogół bardzo dobre wyniki i ustąpienie dolegliwości, jednak u części chorych zmiany są albo rozpoznawane dopiero na podstawie badania histopatologicznego usuwanych tkanek, albo są tak zaawansowane, że wymagają rozległych zabiegów operacyjnych.
  2. Pacjentki zgłaszające dolegliwości pęcherzowe, bez zmian w moczu traktowane są często przez lekarzy jako osoby hipochondryczne lub wręcz niezrównoważone psychiczne. Leczone nieskutecznie przez wiele miesięcy lekami odkażającymi i przeciwbólowymi rzadko są trafnie diagnozowane, należy więc pamiętać o możliwości istnienia tej choroby u kobiet z niewyjaśnionymi objawami ze strony układu moczowego, zwłaszcza z towarzyszącymi dolegliwościami bólowymi i krwiomoczem występującym w okresie miesiączki.
  3. Dokładne zebranie wywiadu z uwzględnieniem przebytego przez chorą wcześniejszego leczenia ginekologicznego lub przebytych zabiegów na drogach rodnych może przyczynić się do prawidłowego rozpoznania.
  4. W związku z coraz szybszym rozwojem nauki, w niedalekiej przyszłości można spodziewać się wprowadzenia nowych metod leczenia tego schorzenia. Dużą rolę mogą tu odegrać badania genetyczne, pomagając w naprawie informacji genetycznej genów predysponujących do rozwoju endometriozy. Możliwe jest także, iż wynalezione zostaną leki, które będą w stanie zmienić przebieg angiogenezy w określonej lokalizacji, co z kolei pozwoli na uzyskanie regresji choroby. Przyszłość może pokazać rolę komórek macierzystych, likwidujących problemy pacjentek z endometriozą zewnętrzną. Być może, że nowe leki przeciwnowotworowe znajdą zastosowanie również w tym schorzeniu.

Każde nowe odkrycie, będzie nas zbliżało do poprawy jakości życia tysięcy młodych kobiet.

O mnie Endometrioza układu moczowego