Leczenie kamicy moczowej metodą przezskórnej nefrolitotomii w świetle aktualnych doniesień

Email Drukuj

Artur Rybka, Ryszard Maranda, Waldemar Różański

Kamica dróg moczowych przez wzgląd na częstość występowania jest uważana za chorobę o wymiarze społecznym. Jej rozpowszechnienie sięga 12% w przypadku mężczyzn i 6% w odniesieniu do kobiet. Ponadto u połowy pacjentów przybiera charakter nawrotowy [1]. Roczna zapadalność kształtuje się na poziomie 0,1−0,4% [2]. Etiologia choroby jest złożona. W powstawaniu kamieni moczowych uczestniczą liczne, dobrze udokumentowane czynniki (infekcyjne, endokrynne, metaboliczne, jatrogenne, genetyczne i wynikające z nieprawidłowości w budowie układu moczowego) [1, 3].

Pełna treść artykułu pod poniższym adresem:
Przegląd Urologiczny 2013/14/1 (77)  Str. 18