Dr n. med. Ryszard Maranda - Specjalista Urolog

Gabinety urologiczne w Tuszynie i Łodzi

Centrum Urologii Maranda sp.j.

Tuszyn ul. Polna 16/20
(Na terenie Kliniki Inventiva - Tuszyn
telefon kontaktowy: 665 303 630
wtorek, środa i piątek: 15.30 - 19.00

Gabinet Urologiczny

Łódź ul. Brzechwy 7 A
(I piętro) na terenie Remed –Rehabilitacja sp. z.o.o
telefon kontaktowy: 665 303 630
poniedziałek, czwartek: 15.30 - 19.00

Konsultacje po uprzednim ustaleniu terminu wizyty
pod numerem tel. 665 303 630
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 18.00

Śródmiąższowe zapalenie pęcherza - Rozpoznanie

Email Drukuj

Spis treści

 

Rozpoznanie

Ponieważ cystitis interstitialis nie ma charakterystycznych cech ani w badaniach laboratoryjnych ani w obrazie histopatologicznym, rozpoznanie musi być oparte na dokładnym wywiadzie, badaniu endoskopowym, a przede wszystkim na wykluczeniu innych schorzeń mogących przebiegać z podobnym obrazem klinicznym. W 1988 roku konferencja NDDKD (National Institute of Diabetes Digestive and Kidney Diseases) ustaliła kryteria, które w opinii autorów, z dużym prawdopodobieństwem pozwolą włonić pacjentów z CI.

Kryteria wykluczające:

 1. wiek poniżej 18 lat,
 2. złośliwy lub łagodny guz pęcherza,
 3. popromienne zapalenie pęcherza,
 4. zapalenie gruźlicze,
 5. zapalenie bakteryjne,
 6. stan zapalny pochwy,
 7. zapalenie pęcherza po stosowaniu cyklofosfamidu,
 8. nowotwory szyjki macicy, trzonu macicy, cewki lub pochwy,
 9. kamica pęcherza,
 10. częstomocz dzienny mniejszy niż pięć mikcji w ciągu 12 godzin,
 11. nycturia mniejsza niż dwa razy,12) ustępowanie objawów po antybiotykach lub lekach przeciwbólowych,
 12. ustępowanie objawów po antybiotykach lub lekach przeciwbólowych,
 13. okres trwania krótszy niż 12 miesięcy,
 14. niepohamowane skurcze pęcherza ( konieczna ocena urodynamiczna ),
 15. brak parcia przy wypełnieniu większym, niż 400 ml.

Jedynym kryterium pozwalającym na automatyczne rozpoznanie CI jest stwierdzenie w badaniu cystoskopowym wrzodu Hunnera. Ból pojawiający się przy wypełnianiu pęcherza, a ustępujący po opróżnieniu oraz krwiste wybroczyny w liczbie co najmniej 10 na jednej ścianie czynią rozpoznanie prawdopodobnym. Ostatnio ukazał się artykuł krytykujący ustalenia komisji, jako mało przydatne w codziennej praktyce klinicznej.

Ocena cystoskopowa wydaje się najskuteczniejszą metoda w dochodzeniu do właściwego rozpoznania. Badanie endoskopowe należy wykonać w znieczuleniu. Stwierdzenie jednego lub kilku, płytkich owrzodzeń łatwo krwawiących przy dotyku i wypełnianiu pęcherza przesądza o rozpoznaniu. Często nie stwierda się owrzodzeń, a jedynie liczne, okrągłe, krwiste wybroczyny, które również zaczynają „płakać” krwią przy dystensji pęcherza. Przy ocenie tego typu zmian należy jednak zachować pewną ostrożność, ponieważ jedni autorzy zalecają maksymalne wypełnienie pęcherza w trakcie badania, a inni wskazują na fakt, że przy ciśnieniu 70 cm słupa wody utrzymywanym przez kilka minut podobne wybroczyny mogą pojawić się u osób zdrowych.

Rozpoznanie mogą potwierdzać wspomniane już badania zagęszczenia komórek tucznych czy poziomu metylhistaminy – głównego metabolitu histaminy lub tryptazy. Pomocny może być również test opracowany przez Parsonsa polegający na podaniu do pęcherza 0, 4 molarnego roztworu KCl  i subiektywnej ocenie przez pacjenta efektu bólowego. Krytycy tego testu uważają, że ma on za małą czułość i specyficzność- wypada ujemnie u około 30% chorych z CI, a dodatnio u 25% pacjentów z niepohamowanymi skurczami pęcherza.

Od kilku lat trwają badania roli jaką odgrywa w ŚZP tlenek azotu. Trudno wyrobić sobie na ten temat pogląd, gdyż wyniki różnych prac są krańcowo sprzeczne. W 1999 roku ukazały się doniesienia o dwudziestokrotnie większym stężeniu NO w powietrzu inkubowanym w pęcherzu chorych z CI w stosunku do osób zdrowych lub np. z niepohamowanymi skurczami pęcherza na tle neurogennym. Jeśli dane zostaną w przyszłości potwierdzone to urolodzy zostaną wyposażeni w stosunkowo prosty i skuteczny test diagnostyczny.

O mnie Śródmiąższowe zapalenie pęcherza